Λυσεις


Εγκατασταση και Migration Microsoft ExchangeTM Server

H Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει οποιαδήποτε υλοποίηση του Microsoft ExchangeTM Server στο μηχανογραφικό περιβάλλον σας, συμπεριλαμβανομένων και λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας...

Υπηρεσιες


Εγκαταστασεις Μηχανογραφικου Εξοπλισμου

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων...
Αρχική Λύσεις Γενικές Λύσεις
Λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις

Λύσεις Monitoring ΙΤ Εξοπλισμού


Λύσεις Monitoring Συστημάτων και Δικτύων

Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, των υποδομών του IT, η ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση των συστημάτων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών είναι απαραίτητη. Η Boldteks μπορεί να σας προσφέρει από απλές μέχρι υψηλών απαιτήσεων λύσεις παρακολούθησης συστημάτων, χρησιμοποιώντας λύσεις διεθνώς αναγνωρισμένου ελεύθερου λογισμικού, οι οποίες συνδυάζουν απόδοση και ευελιξία, ενώ παράλληλα είναι και οικονομικές. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή λύσεων παρακολούθησης των συστημάτων σας, ή να σας συμβουλεύσουμε για μία λύση που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας υπάρχουσες ή μελλοντικές ανάγκες.
 

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης


Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Η Boldteks σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις απομακρυσμένης πρόσβασης ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας σας. Χρησιμοποιούνται υλοποιήσεις λύσεων VPN με χρήση της καταλληλότερης τεχνολογίας για κάθε περίπτωση. Οι υλοποιήσεις μας, ανάλογα τις απαιτήσεις, μπορεί να στηρίζονται σε λύσεις hardware (Cisco, Checkpoint, Fortinet) ή λογισμικού (Windows ISA Server, OpenVPN, Checkpoint). Η ασφάλεια των δεδομένων και του δικτύου σας, αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μας μέλημα και οι λύσεις μας πάντα λαμβάνουν υπόψη τον καλύτερο τρόπο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ασφάλειας στην προσφερόμενη λύση μας.

 

Εγκατάσταση, Ρυθμίσεις, Migration Microsoft Exchange Server


Εγκατάσταση και Migration Microsoft ExchangeTM Server

H Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει οποιαδήποτε υλοποίηση του Microsoft ExchangeTM Server στο μηχανογραφικό περιβάλλον σας, συμπεριλαμβανομένων και λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας με διάφορους ρόλους. Επίσης, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε migrations από προηγούμενες εκδόσεις, ώστε να μπορείτε πάντα να απολαμβάνετε τις τελευταίες δυνατότητες της πιο πρόσφατης έκδοσης.

 

Microsoft Domain Migrations και Ρυθμίσεις


Microsoft Domain Migrations και Ρυθμίσεις

H Boldteks μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες για ρυθμίσεις σε οτιδήποτε σχετικό με το Microsoft domain σας, ή και λύσεις για να μεταφέρετε το domain σας (migration) σε λειτουργικό περιβάλλον Windows ServerTM 2008, απολαμβάνοντας έτσι τα οφέλη της επιπλέον ασφάλειας, καλύτερης απόδοσης, ευκολίας διαχείρισης και virtualisation μιας σύγχρονης υποδομής domain.

 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish