Λυσεις


Λυσεις μετεγκαταστασης εξοπλισμου Data Center

Στα πλαίσια του γενικότερου περιβάλλοντος δραστηριότητας των επιχειρήσεων αλλά και στα ειδικότερα πλαίσια του ΙΤ τους, συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη μετεγκατάστασης των συστημάτων πληροφορικής τους, σε ένα νέο Data Center. Η μετεγκατάσταση εξοπλισμού Data Center μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση...

Υπηρεσιες


Εγκαταστασεις Μηχανογραφικου Εξοπλισμου

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων...
Αρχική Η Εταιρία Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
Οι μηχανικοί της Boldteks βάζουν στην πράξη όχι μόνο εμπειρία, αλλά και υψηλού επιπέδου επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

dell_sys_exp
Dell
Certified Systems Expert
Γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την εγκατάσταση και υποστήριξη όλων των προϊόντων της Dell και Dell/EMC.
­
 
MS_tec_spec
Microsoft
Certified Technology Specialist
Διαχείριση και συντήρηση του Windows Server 2008. Διαχείριση, εγκατάσταση και συντήρηση του Microsoft SQL Server 2005.
­
 
MS_sys_admin
Microsoft
Certified Systems Administrator
Διαχείριση περιβάλλοντος δικτύων και συστημάτων βασισμένων σε λειτουργικά συστήματα Windows.
­
 
cisco_ccnp
Cisco
Certified Network Professional
Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, ρύθμιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων συγκλινόντων τοπικών και ευρείας περιοχής δικτύων με 100 έως 500 ή και περισσότερους κόμβους.
­
 
cisco_ccna
Cisco
Certified Network Associate
Δυνατότητες εγκατάστασης, ρύθμισης, χειρισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων μεσαίου μεγέθους routed και switched δικτύων.
­
 
MS_IT_pro
Microsoft
Certified IT Professional
Ουσιαστικές ικανότητες στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υποστήριξη, συντήρηση, καθώς και τη βελτιστοποίηση των υποδομών IT.
­
 
MS_cert_sys
Microsoft
Certified Systems Engineer
Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων υποδομών που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows και λογισμικά συστήματα Windows Server.
­
 
snia
Storage
Networking Industry Association
Πιστοποίηση ανεξαρτήτου κατασκευή γνώσης στη δικτυακή κεντρική αποθήκευση δεδομένων.
­
 
cissp
Certified
Information Systems Security Professional
Έλεγχος προσβασιμότητας, Ασφάλεια εφαρμογών, Business Continuity και σχεδιασμός πλάνου ανάκαμψης από καταστροφή, Κρυπτογραφία, Ασφάλεια Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνων, νομικά, κανονισμοί, συμμόρφωση με τους κανόνες και διεξαγωγή έρευνας, Ασφάλεια Διεργασιών, Φυσική (Περιβαλλοντική) Ασφάλεια CISSP, Αρχιτεκτονική Ασφαλείας και Σχεδιασμός, Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
­
 
linx_lpic1
Linux
Professional Institute Certification
Πιστοποιητικό ικανότητας επαγγελματιών του IT που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Linux και τα σχετικά με αυτό εργαλεία.
­
 
sun_sol_sysadm
Sun
microsystems certification
Sun Certified System Administrator (SCSA)
Sun Certified Network Administrator (SCNA)
Sun Cluster Software Certification
­
 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish