Λυσεις


Microsoft Domain Migrations και Ρυθμισεις

H Boldteks μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες για ρυθμίσεις σε οτιδήποτε σχετικό με το Microsoft domain σας, ή και λύσεις για να μεταφέρετε το domain σας...

Υπηρεσιες


Υπηρεσια Βελτιστοποιησης Δικτυου

Οι σημερινές υψηλές απαιτήσεις, που υπάρχουν στο χώρο του ΙΤ, από πλευράς χρηστών, για γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, καταστούν κρίσιμης σημασίας...
Αρχική Συμβουλευτική
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Consulting

H Boldteks παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης του ΙΤ σας. Μια αναφορά ελέγχου της υποδομής σας, μπορεί να σας προσφέρει συστάσεις για βελτιστοποίηση του. Μπορείτε έτσι, να επωφεληθείτε από σωστές υποδομές για την ορθή λειτουργία και διανομή των επιχειρηματικών εφαρμογών σας. Στη Boldteks μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ΙΤ περιβάλλοντα που είναι επεκτάσιμα, σταθερά και πιο εύκολα στη διαχείριση, δημιουργώντας μέσα στα άλλα συνθήκες για χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης, αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων και βελτίωσης του επίπεδου των υπηρεσιών.
Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη εμπειρία μας, αλλά και πρωτοποριακή σκέψη, εργαλεία και  συνεργασίες, και αναγνωρίζοντας την αξία της επιχείρησή σας, στην Boldteks, μπορούμε να δημιουργήσουμε  εμπεριστατωμένα πλάνα  δράσης και να λύσουμε  τα προβλήματα του ΙΤ σας.

 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish