Λυσεις


ΒελτΙωση απΟδοσης εφαρμογΩν, αντιμετΩπιση προβλημΑτων δικτΥου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές...

Υπηρεσιες


Συμβουλευτικη

Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη εμπειρία μας, αλλά και πρωτοποριακή σκέψη, εργαλεία και  συνεργασίες, και αναγνωρίζοντας την αξία της επιχείρησή σας, στην Boldteks, μπορούμε να δημιουργήσουμε  εμπεριστατωμένα πλάνα  δράσης και να λύσουμε  τα προβλήματα του ΙΤ σας...

Αρχική Συμβουλευτική
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Consulting

H Boldteks παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης του ΙΤ σας. Μια αναφορά ελέγχου της υποδομής σας, μπορεί να σας προσφέρει συστάσεις για βελτιστοποίηση του. Μπορείτε έτσι, να επωφεληθείτε από σωστές υποδομές για την ορθή λειτουργία και διανομή των επιχειρηματικών εφαρμογών σας. Στη Boldteks μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ΙΤ περιβάλλοντα που είναι επεκτάσιμα, σταθερά και πιο εύκολα στη διαχείριση, δημιουργώντας μέσα στα άλλα συνθήκες για χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης, αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων και βελτίωσης του επίπεδου των υπηρεσιών.
Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη εμπειρία μας, αλλά και πρωτοποριακή σκέψη, εργαλεία και  συνεργασίες, και αναγνωρίζοντας την αξία της επιχείρησή σας, στην Boldteks, μπορούμε να δημιουργήσουμε  εμπεριστατωμένα πλάνα  δράσης και να λύσουμε  τα προβλήματα του ΙΤ σας.

 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish