Λυσεις


ΒελτΙωση απΟδοσης εφαρμογΩν, αντιμετΩπιση προβλημΑτων δικτΥου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές...

Υπηρεσιες


Συμβουλευτικη

Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη εμπειρία μας, αλλά και πρωτοποριακή σκέψη, εργαλεία και  συνεργασίες, και αναγνωρίζοντας την αξία της επιχείρησή σας, στην Boldteks, μπορούμε να δημιουργήσουμε  εμπεριστατωμένα πλάνα  δράσης και να λύσουμε  τα προβλήματα του ΙΤ σας...

Πελάτες


Οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, που έχουν εμπιστευθεί την εταιρία μας για την υποδομή πληροφορικής τους, αλλά και για την ενημέρωση και την εκπαίδευση τους πάνω στις τεχνολογίες, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τους νέους -μελλοντικούς μας πελάτες.

  • Vivodi Telecom S.A.
  • Sprider Stores S.A.
  • Παζαρόπουλος Group
  • Performance Technologies
  • Γρηγόρης Μικρογεύματα Group
  • Ottimo
  • Manpower (Greece)
  • Υπ. Εθνικής Αμύνης
  • Μούχαλης Α.Ε.
 

Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish