Λυσεις


ΒελτΙωση απΟδοσης εφαρμογΩν, αντιμετΩπιση προβλημΑτων δικτΥου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές...

Υπηρεσιες


Εγκαταστασεις Μηχανογραφικου Εξοπλισμου

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων...

Πελάτες


Οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, που έχουν εμπιστευθεί την εταιρία μας για την υποδομή πληροφορικής τους, αλλά και για την ενημέρωση και την εκπαίδευση τους πάνω στις τεχνολογίες, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τους νέους -μελλοντικούς μας πελάτες.

  • Vivodi Telecom S.A.
  • Sprider Stores S.A.
  • Παζαρόπουλος Group
  • Performance Technologies
  • Γρηγόρης Μικρογεύματα Group
  • Ottimo
  • Manpower (Greece)
  • Υπ. Εθνικής Αμύνης
  • Μούχαλης Α.Ε.
 

Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish