Λυσεις


ΒελτΙωση απΟδοσης εφαρμογΩν, αντιμετΩπιση προβλημΑτων δικτΥου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές...

Υπηρεσιες


Υπηρεσια Βελτιστοποιησης Δικτυου

Οι σημερινές υψηλές απαιτήσεις, που υπάρχουν στο χώρο του ΙΤ, από πλευράς χρηστών, για γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, καταστούν κρίσιμης σημασίας...
Αρχική Υπηρεσίες Εφαρμογές & Υλοποιήσεις

Εφαρμογές & Υλοποιήσεις


Μεταξύ των σχεδιασμού, εγκατάστασης, integration, migration, systems management, συντήρησης, on-site και τηλεφωνικής ή απομακρυσμένης υποστήριξης, θα βρείτε σίγουρα τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις ανάγκες σας!

Επιπλέον προσφέρουμε μια ποικιλία από συνεχώς εξελισσόμενες επιλογές υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:  προγραμματισμένη συντήρηση, on-site υποστήριξη και συντήρηση, απομακρυσμένο έλεγχο και αντιμετώπιση προβλημάτων, και πολλαπλών επιπέδων τηλεφωνική υποστήριξη.

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων κεντρικής αποθήκευσης:  SAN, DAS, NAS, ISCSI
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λύσεων Clustering
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή λύσεων μετεγκατάστασης/μεταφοράς λογισμικού και δεδομένων
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού: διακομιστών, κεντρικών μέσων αποθήκευσης και Δικτύου (servers, storage, networking)
  • Εγκατάσταση καλωδίωσης και υποδομών διασύνδεσης εξοπλισμού/συσκευών
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επαγγελματικών λύσεων βασισμένων σε πλατφόρμες Microsoft, Solaris και Linux (Enterprise Solutions)
 

Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish