Λυσεις


Λυσεις μετεγκαταστασης εξοπλισμου Data Center

Στα πλαίσια του γενικότερου περιβάλλοντος δραστηριότητας των επιχειρήσεων αλλά και στα ειδικότερα πλαίσια του ΙΤ τους, συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη μετεγκατάστασης των συστημάτων πληροφορικής τους, σε ένα νέο Data Center. Η μετεγκατάσταση εξοπλισμού Data Center μπορεί να αποδειχθεί πρόκληση...

Υπηρεσιες


Συμβουλευτικη

Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη εμπειρία μας, αλλά και πρωτοποριακή σκέψη, εργαλεία και  συνεργασίες, και αναγνωρίζοντας την αξία της επιχείρησή σας, στην Boldteks, μπορούμε να δημιουργήσουμε  εμπεριστατωμένα πλάνα  δράσης και να λύσουμε  τα προβλήματα του ΙΤ σας...

Αρχική Υπηρεσίες Συστημάτων
Υπηρεσίες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Maintenance & Service

Οι υπηρεσίες συστημάτων της Boldteks περιλαμβάνουν όλες τις βασικές επισκευές ή υπηρεσίες βελτιστοποίησης εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγκατάστασης και της συντήρησης βάσει σύμβασης. Η υπηρεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΙΤ σας, και των γενικότερων  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας. Εδώ, θα δείτε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σχετικές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω προσφορές και προσαρμοσμένες λύσεις.
Εγκαταστάσεις Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων.

Η φάση σχεδιασμού της εγκατάστασης περιλαμβάνει τον καθορισμό των προ της εγκατάστασης απαιτήσεων και το χρονοδιάγραμμα της εγκατάστασης, καθώς και το σχεδιασμό και την επιβεβαίωση των λεπτομερειών της εγκατάστασης των συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης η Boldteks εγκαθιστά το απαραίτητο υλικό και λογισμικό με βάση το υπάρχον σχέδιο.

 

Διατηρήστε εγγυημένα, την ομαλή λειτουργία και την μέγιστη διαθεσιμότητα ,των Enterprise συστημάτων και εφαρμογών σας, που είναι ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητές σας.
 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish