Λυσεις


ΒελτΙωση απΟδοσης εφαρμογΩν, αντιμετΩπιση προβλημΑτων δικτΥου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές...

Υπηρεσιες


Εγκαταστασεις Μηχανογραφικου Εξοπλισμου

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων...
Αρχική Υπηρεσίες Συστημάτων
Υπηρεσίες Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Maintenance & Service

Οι υπηρεσίες συστημάτων της Boldteks περιλαμβάνουν όλες τις βασικές επισκευές ή υπηρεσίες βελτιστοποίησης εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγκατάστασης και της συντήρησης βάσει σύμβασης. Η υπηρεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ΙΤ σας, και των γενικότερων  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας. Εδώ, θα δείτε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σχετικές υπηρεσίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω προσφορές και προσαρμοσμένες λύσεις.
Εγκαταστάσεις Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων.

Η φάση σχεδιασμού της εγκατάστασης περιλαμβάνει τον καθορισμό των προ της εγκατάστασης απαιτήσεων και το χρονοδιάγραμμα της εγκατάστασης, καθώς και το σχεδιασμό και την επιβεβαίωση των λεπτομερειών της εγκατάστασης των συστημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης η Boldteks εγκαθιστά το απαραίτητο υλικό και λογισμικό με βάση το υπάρχον σχέδιο.

 

Διατηρήστε εγγυημένα, την ομαλή λειτουργία και την μέγιστη διαθεσιμότητα ,των Enterprise συστημάτων και εφαρμογών σας, που είναι ζωτικής σημασίας για τις δραστηριότητές σας.
 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish