Λυσεις


Υπηρεσιες Απομακρυσμενης Προσβασης

Η Boldteks σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις απομακρυσμένης πρόσβασης ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας σας. Χρησιμοποιούνται υλοποιήσεις λύσεων VPN...

Υπηρεσιες


Εγκαταστασεις Μηχανογραφικου Εξοπλισμου

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων...
Αρχική Δικτυακές Υπηρεσίες
Δικτυακές Υπηρεσίες

Network Services

Στη Boldteks αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της δικτυακής υποδομής της εταιρείας σας, ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρουμε να είναι έτσι στοχευμένες και να έχουν την ποιότητα που εξασφαλίζει ότι το δίκτυό σας θα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση. Οι λύσεις διαχείρισης που προσφέρουμε στη Boldteks παρέχουν συνεχή παρακολούθηση, δημιουργία αναφορών, αντιμετώπιση προβλημάτων, ασφάλεια και αυτοματοποιημένη ικανότητα απόκρισης, που έχουν γίνει αναγκαία για τα σημερινά πολύπλοκα, ετερογενή και ραγδαίως αναπτυσσόμενα IT περιβάλλοντα. Εδώ, σας  παρουσιάζουμε ορισμένες από τις εξειδικευμένες προσφορές μας.
Υπηρεσία Βελτιστοποίησης Δικτύου

Οι σημερινές υψηλές απαιτήσεις, που υπάρχουν στο χώρο του ΙΤ, από πλευράς χρηστών, για γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, καταστούν κρίσιμης σημασίας την ύπαρξη ενός σωστά δομημένου και χωρίς πλεονάζουσα κίνηση δικτύου.

Η Boldteks με την Υπηρεσία Βελτιστοποίησης Δικτύου, εξετάζει την υπάρχουσα δικτυακή σας υποδομή για σχεδιαστικές παραλείψεις. Σε πρώτη φάση, το δίκτυο σας επιθεωρείται για σφάλματα υλικού, τοπολογίας και bottlenecks. Στη συνέχεια, παρακολουθείται και αξιολογείται η κίνηση, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τις εταιρείας σας. Στο τελικό στάδιο, σας παρουσιάζονται μέθοδοι απομόνωσης ή αποκλεισμού -εφόσον αυτό είναι εφικτό- και μπορούμε να εφαρμόσουμε τη λύση, ανάλογα με την επιλογή σας.

Οφέλη:

  • Βελτιωμένη απόδοση και διαθεσιμότητα δικτύου και δικτυακών εφαρμογών.
  • Μείωση του κόστους της δικτυακής υποδομής, αφού πλέον απαιτείται λιγότερο εξειδικευμένος εξοπλισμός για την ίδια απόδοση δικτύου.
 

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Η Boldteks σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις απομακρυσμένης πρόσβασης ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας σας. Χρησιμοποιούνται υλοποιήσεις λύσεων VPN με χρήση της καταλληλότερης τεχνολογίας για κάθε περίπτωση. Οι υλοποιήσεις μας, ανάλογα τις απαιτήσεις, μπορεί να στηρίζονται σε λύσεις hardware (Cisco, Checkpoint, Fortinet) ή λογισμικού (Windows ISA Server, OpenVPN, Checkpoint). Η ασφάλεια των δεδομένων και του δικτύου σας, αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μας μέλημα και οι λύσεις μας πάντα λαμβάνουν υπόψη τον καλύτερο τρόπο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ασφάλειας στην προσφερόμενη λύση μας.

 

Δίκτυα και Συστήματα Υψηλής Διαθεσιμότητας

Για τις επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες σε διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα συστημάτων, η  Boldteks, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και πρωτόκολλα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις υψηλής διαθεσιμότητας και αντοχής σε προβλήματα τόσο σε δικτυακό επίπεδο (HSRP,ECMP,MLPPP,BGP) όσο και σε επίπεδο συστημάτων (Microsoft Clustering,GFS).
 

Βελτίωση απόδοσης εφαρμογών, αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές. Θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση του δικτύου σας για τις ανάγκες των εφαρμογών σας και ως πως το πως καταναλώνεται το εύρος της διαθέσιμης δικτυακής ζώνης σας, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα απόδοσης των εφαρμογών σας και να απομονωθούν τυχόν απρογραμμάτιστες μετακινήσεις δεδομένων.
 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων επικοινωνίας και δικτυακών περιβαλλόντων για σωστή ανάπτυξη, ευελιξία και σταθερότητα στην επιχείρηση σας.

 Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish