Λυσεις


ΒελτΙωση απΟδοσης εφαρμογΩν, αντιμετΩπιση προβλημΑτων δικτΥου

Η Boldteks σας βοηθά να καλυτερεύσετε το επίπεδο της δουλειάς σας, απομονώνοντας και αντιμετωπίζοντας πιθανά δικτυακά προβλήματα σε συστήματα και εφαρμογές...

Υπηρεσιες


Συμβουλευτικη

Χρησιμοποιώντας την εφαρμοσμένη εμπειρία μας, αλλά και πρωτοποριακή σκέψη, εργαλεία και  συνεργασίες, και αναγνωρίζοντας την αξία της επιχείρησή σας, στην Boldteks, μπορούμε να δημιουργήσουμε  εμπεριστατωμένα πλάνα  δράσης και να λύσουμε  τα προβλήματα του ΙΤ σας...

Δίκτυο Γενικά


Σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων επικοινωνίας και δικτυακών περιβαλλόντων για σωστή ανάπτυξη, ευελιξία και σταθερότητα στην επιχείρηση σας.

Διατηρείστε τη λειτουργικότητα των συστημάτων σας κάτω από πρακτικά οποιεσδήποτε συνθήκες. Αποκτήστε τη δυνατότητα να ανακτήσετε τα συστήματά σας και τη λειτουργικότητά τους μετά από καταστροφές, ενώ παράλληλα πληροίτε τα διεθνή πρότυπα για το ΙΤ.

  • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αντιμετώπιση προβλημάτων για δικτυακές υποδομές LAN / MAN / WAN
  • Αξιολόγηση των επιδόσεων και της αρχιτεκτονικής δικτύων
  • Εκτίμηση των κινδύνων και των ευάλωτων σημείων του δικτύου - Penetration Testing
  • Εφαρμογή υποδομών ασφαλείας
 

Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish