Λυσεις


Υπηρεσiες Monitoring Συστημaτων και Δικτyων

Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, των υποδομών του IT, η ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση των συστημάτων και αυτοματοποίησης των διαδικασιών είναι απαραίτητη...

Υπηρεσιες


Εγκαταστασεις Μηχανογραφικου Εξοπλισμου

Η Boldteks μπορεί να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τα μηχανογραφικά σας συστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων περιλαμβάνουν, εγκατάσταση εξυπηρετητών, συσκευών δημιουργίας εφεδρικών δεδομένων (backup devices), διανομέων δικτύου (switches), οπτικών διανομέων (fiber switches), συσκευών κεντρικής αποθήκευσης (storage) και πολλών άλλων...
Αρχική Open Source

Open Source


Open Source

Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητες της Boldteks βρίσκεται και η υποστήριξη των open source πλατφόρμων και οι λύσεις που κτίζονται γύρω και πάνω σε αυτές. Στην Boldteks είμαστε ένας πάροχοι λύσεων, ενεργοί χρήστες, και ως άτομα μακροχρόνια υποστηρικτές της κοινότητας, η οποία οδηγεί το open source. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από 6.500 επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών εμπλέκονται στην υλοποίηση και την υποστήριξη του Linux και άλλων έργων ανοικτού κώδικα. Στην Boldteks μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες και τυποποιημένες λύσεις, καθώς και υποστήριξη για προϊόντα που βασίζονται σε open source λογισμικό και απευθύνονται σε μεγάλες ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τι είναι το λογισμικό Open Source;

Το  Open Source Initiative (OSI), ορίζει ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software), αυτό που ακολουθεί τα κάτωθι δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 • Δεν υπάρχουν επιβολές royalties ή άλλων τελών για τη αναδιανομή του.
 • Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος.
 • Υπάρχει το δικαίωμα για δημιουργία έργων τροποποιημένων και παράγωγων.
 • Μπορεί να απαιτείται οι τροποποιημένες εκδόσεις να διανέμονται ως η αρχική έκδοση με έξτρα ενημερώσεις/ διορθώσεις.
 • Δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος ατόμων ή ομάδων.
 • Δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος των πλευρών ενασχόλησης.
 • Όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται πρέπει να μετακυλούνται σε/μαζί με τις εκδόσεις που αναδιανέμονται.
 • Η άδεια ισχύει για το σύνολο του προγράμματος και για καθένα από τα επιμέρους στοιχεία του.
 • Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει άλλο λογισμικό, ώστε να επιτρέπει τη διανομή λογισμικού ανοικτού κώδικα και κλειστού κώδικα μαζί.

Γεγονότα για το λογισμικό Ανοικτού Κώδικα:

- Η κοινότητα του Open Source:

 • ανέπτυξε τον Apache web server, ο οποίος χρησιμοποιείται για να τρέξει η πλειοψηφία των δικτυακών εξυπηρετητών στον κόσμο σήμερα.
 • ανέπτυξε το Sendmail, το πιο δημοφιλείς λογισμικό διαχείρισης e-mail.
 • ανέπτυξε το BIND, τη βάση για τη χρήση ονομάτων domain αντί των διευθύνσεων IP στον εντοπισμό ιστοσελίδων.

- Το 85% των Αμερικανικών εταιρειών χρησιμοποιούν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, με περισσότερο από το υπόλοιπο 15% να αναμένεται να χρησιμοποιήσει εντός του 2009, (σύμφωνα με την Gartner).

- Το 31% των εταιρειών έχουν επίσημες πολιτικές για την αξιολόγηση και προμήθεια λογισμικού ανοικτού κώδικα.

 

Σαφώς, το Open Source είναι ικανό να προωθήσει την τέχνη του λογισμικού! Στην Boldteks έχουμε την εμπειρία, τη νοοτροπία και τα εργαλεία για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα του λογισμικού ανοικτού κώδικα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ανάγκες της εταιρείας σας.

 

Γλώσσα

ΕλληνικάEnglish